Araş. Gör. AYTAÇ GÜT NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. AYTAÇ GÜT

T: (0282) 250

M agut@nku.edu.tr

W agut.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME (DR)
Öğrenim Yılları: 2014-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2012-2013
Tez: Şehirlerin Markalaşma Süreci ve Çok Boyutlu Ölçekleme İle Analizi (2013)
Lisans
Üniversite: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İŞLETME BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İLETİŞİM TASARIMI VE YÖNETİMİ - ÇİFT ANADAL
Öğrenim Yılları: 2010
Tez:
Lisans
Üniversite: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İNGİLİZCE İŞLETME
Öğrenim Yılları: 2009
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ / ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI
2011-
Araş. Gör. TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ / HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ / SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI
2010-2011
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Pazarlama
Uluslararası Pazarlama
Pazarlama İletişimi
Pazarlama Araştırmaları
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KUBAŞ A., YILMAZ R., GÜT A., BALOĞLU S., Tekirdağ İlinde Bulunan Tüketicilerin İnternet Üzerinden Satınalma Yaklaşımlarının Analizi, Social Sciences Research Journal, vol. 5, pp. 12-29, 2016.
Özgün Makale Eurosian Scientific Journal Index, Academic Resource Index Erişim Linki
2. MENTEŞ S. A., KUBAŞ A., GÜT A., BALOĞLU S., Tekirdağ İlinde Bulunan Turizm İşletmelerinin Organizasyon Yapılarının İncelenmesi, Social Sciences Research Journal, vol. 5, pp. 28-45, 2016.
Özgün Makale Eurosian Scientific Journal Index, Academic Resource Index Erişim Linki
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. GÜT A., Tekirdağ Şehir ve Kültür -2-, Bölüm: Marka Olarak Şehirler ve Şehir Markası Olarak Tekirdağ İlinin Değerlendirilmesi, Yayın Yeri: Modanlı Matbaacılık, Editör: Prof. Dr. Murat TAŞAN, 2017.
Bilimsel Kitap
2. GÜT A., ÜNSAR A. S., İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çağdaş Güncel Konular, Bölüm: Motivasyon, Yayın Yeri: Paradigma Akademi Yayınları, Editör: ÜNSAR Agah Sinan, 2015.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. GÜT A., BALOĞLU S., SALHA H., A Model Proposal to Measure Brand Value in the Service Sector, VI. InternaƟonal Balkan and Near Eastern SocialSciences Congress Series - Ohrid / Macedonia (28.10.2017-29.10.2017).
Özet bildiri
2. GÜT A., BALOĞLU S., Poincaré ve Bilim Anlayışı, V. InternaƟonal Balkan and Near Eastern SocialSciences Congress Series - Kırklareli / Turkey (23.09.2017-24.09.2017).
Özet bildiri
3. BALOĞLU S., GÜT A., Realizm ve Bilimsel Gerçeklik, V. InternaƟonal Balkan and Near Eastern SocialSciences Congress Series - Kırklareli / Turkey (23.09.2017-24.09.2017).
Özet bildiri
4. SALHA H., GÜT A., Content Analysis Instagram Shares of Food and Beverage Enterprises in the Context of Social Media Marketing: Case of Tekirdağ Province, IV.IBANESS Congress Series (08.04.2017-09.04.2017).
Özet bildiri
5. BALOĞLU S., GÜT A., İklim Değişikliği ve Pazarlama, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
6. SELVİ M. S., GÜT A., BALOĞLU S., Başargan U., A Study Regarding Family Physicians’ Holiday Purchase Decision-Making Process, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (12.03.2016-13.03.2016).
Özet bildiri
7. SELVİ M. S., BALOĞLU S., GÜT A., Yılmaz G., Customer Perceptions of Store image, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (12.03.2016-13.03.2016).
Özet bildiri
8. GÜT A., KÜÇÜKALTAN D., Tekirdağ Asyaport Limanının Trakya Ekonomisine Olası Yansımalarının Değerlendirilmesi, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. Soysal Bilimler Metinleri, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayın Kurulu Üyeliği.
Uluslararası Dergi ASOS, ZDB, Index Copernicus, ProQuest Erişim Linki
2. Sosyal Bilimler Metinleri, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayın Kurulu Üyeliği.
Uluslararası Dergi ASOS, ZDB, Index Copernicus, ProQuest Erişim Linki
3. Sosyal Bilimler Metinleri, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayın Kurulu Üyeliği.
Uluslararası Dergi ASOS, ZDB, Index Copernicus, ProQuest Erişim Linki
4. Sosyal Bilimler Metinleri, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayın Kurulu Üyeliği.
Uluslararası Dergi ASOS, ZDB, Index Copernicus, ProQuest Erişim Linki
Ulusal Projeler
1. Kırklareli Yoksulluk Aanalizi, KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE, Araştırmacı, 15.04.2016-15.08.2016.
2. Edirne Yoksulluk Analizi, KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE, Araştırmacı, 15.07.2015-15.09.2015.
3. Tekirdağ İlinde Bulunan Turizm İşletmelerinin Organizasyon Yapılarının Analizi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 07.05.2015-25.12.2015.
4. Çorlu Fuar Alanı ve Kongre Merkezi Fizibilite Raporu, KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE, Araştırmacı, 10.03.2015-10.05.2015.
5. Tekirdağ İlinde Bulunan Tüketicilerin İnternet Üzerinden Satınalma Yaklaşımlarının Analizi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 07.05.2014-30.11.2015.
6. Çorlu Lojistik Köy Fizibilite Raporu, ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2014-01.01.2014.
7. Tekirdağ İli Yoksulluk Haritası Projesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2012-01.01.2013.
8. Tekirdağ İli Yoksulluk Haritası Projesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı.
9. Tekirdağ İli Muratlı İlçesi Yoksulluk Haritası, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı.
10. Tekirdağ İlinde Bulunan KOBİ İşletmelerinin Yönetim ve Organizasyon Yapılarının Analizi, BAP, Araştırmacı.